Pam LED Sbectrwm Llawn

Mae goleuadau tyfu LED sbectrwm llawn wedi'u cynllunio i ddynwared golau haul awyr agored naturiol i helpu'ch planhigion i dyfu'n iachach a chynhyrchu gwell cynaeafau gydag ansawdd a dwyster y golau y maent yn gyfarwydd ag ef o olau haul naturiol.

Mae Golau Haul Naturiol yn cynnwys pob sbectrwm, hyd yn oed y tu hwnt i'r hyn y gallwn ei weld gyda'r llygad noeth fel uwchfioled ac isgoch.Mae goleuadau HPS traddodiadol yn gosod band uchel dwys o donfeddi nanomedr cyfyngedig (golau melyn), sy'n actifadu ffotoresbiradaeth a dyna pam y maent wedi bod mor llwyddiannus mewn cymwysiadau amaethyddol hyd heddiw.Ni fydd goleuadau tyfu LED sy'n darparu dim ond dau, tri, pedwar, neu hyd yn oed wyth lliw byth yn dod yn agos at atgynhyrchu effeithiau golau'r haul.Gyda chymaint o wahanol sbectrwm LED ar y farchnad mae'n peri pryder i fferm fawr gydag amrywiaeth o rywogaethau a yw'r golau tyfu LED hwnnw'n iawn iddyn nhw ai peidio;